Thursday, May 10, 2012

Wafer flake Chocolate

Wafer Chocolate 
RM36 = 30pcs

Chocolate ini tempahan oleh seorang India yang akan pulang ke Chenai, India pada minggu depan

No comments:

Post a Comment